JSP je skutečně globální společnost, která dodává široké spektrum výrobků z expandovaného polypropylenu zákazníkům podnikajícím v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a v obalovém průmyslu. Naše produkty mají osobitou hodnotu a umožňují efektivní výrobu. Prostřednictvím inovativního použití našich výrobků pomáháme zákazníkům zvyšovat ziskovost. Naším cílem je hlubší poznání a vyšší cíle v zájmu služeb klientům.

  • Automobilový průmysl
  • Stavební průmysl
  • Stavební inženýrství
  • Obalový průmysl
  • Potravinářské obaly