Nabídky zaměstnání v EMEA

Kodex chování společnosti JSP definuje zásady naší podnikatelské činnosti a nabízí praktické pokyny pro každého zaměstnance. Pověst společnosti JSP přímo ovlivňuje náš úspěch na trhu, a proto klademe takový důraz na profesionalitu našich lidí, kteří ji chrání a vylepšují.