Nabídky zaměstnání v EMEA

Chceme, aby vám práce v naší společnosti přinášela výzvy a uspokojení.

 

Žádost o zaměstnání v JSP

Nezapomeňte ve svém průvodním dopise a životopise uvést, čím jste jedineční!

Společnost JSP vaši žádost a uvedené informace posoudí. Pokud bude pravděpodobné, že se na danou pozici hodíte, budeme vás nejprve telefonicky kontaktovat, abychom zjistili vaši profesní minulost a zodpověděli vám dotazy týkající se přijímacího procesu a práce ve společnosti JSP.

Váš životopis/CV a průvodní dopis musí obsahovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a bydliště. Použijete-li zkratky, vysvětlete je. Životopis/CV musí obsahovat přesné a pravdivé informace o vašich schopnostech a výsledcích. Zejména nás zajímá, jakých projektů jste se zúčastnili a jak tyto projekty souvisí s pozicí, o níž se ucházíte. Uveďte své pracovní pozice, zaměstnavatele a časová období, kdy jste u nich pracovali.  Zároveň stručně charakterizujte společnosti, pro které jste pracovali. Zajímají nás vaše „nejvýznamnější úspěchy“ na všech pracovních pozicích a váš podíl na těchto výsledcích. Vyzdvihněte ve svém životopise dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o níž se ucházíte.

Telefonický pohovor

Záměrem telefonického pohovoru je zjistit rozsah vašich dovedností a odborných znalostí, na jejichž základě můžete být vybráni k osobnímu pohovoru. Telefonický pohovor trvá zpravidla 20–30 minut.

Osobní pohovor

Záměrem osobního pohovoru je zjistit nejen vaši odbornost, ale zejména váš přístup. U přijímacího řízení klademe důraz zejména na přístup a nikoliv zkušenosti. Budete hovořit s různými lidmi, abychom si dokázali vytvořit ucelený obraz o vaší osobnosti. Budeme se vás ptát na vaše dosavadní zkušenosti a schopnosti zvládat konkrétní pracovní problémy a situace. Nejde nám pouze o to, zda odpovíte správně či chybně, ale jakým způsobem k řešení otázek přistupujete. Tvůrčí přístup je pro nás důležitý a pozitivní mentální postoj zcela nezbytný. Osobní pohovory trvají s přestávkami celkem 3–4 hodiny. Jednotlivé osobní pohovory trvají 1–2 hodiny. Očekáváme od vás, že 75 % tohoto času budete hovořit vy.

Posouzení

Prakticky všichni žadatelé o zaměstnání ve společnosti JSP hovoří s nejméně čtyřmi lidmi z různých funkčních oblastí podniku. Přijímací proces je sestaven tak, aby byl spravedlivý a aby splňoval mimořádně vysoké nároky naší rostoucí společnosti. Je sice časově náročný, ale jsme přesvědčeni, že se nám to vyplatí. Věříme, že pokud přijmeme skvělé zaměstnance, kteří se na přijímacím procesu budou aktivně podílet, získáme více skvělých lidí.

A co bude dál?

Na základě pohovorů se rozhodneme, zda jste vhodný kandidát pro nabízenou pozici. Samozřejmě se rozhodujete i vy, zda pro vás budeme vhodným zaměstnavatelem. Jinak bychom to ani nechtěli. K přijímacímu procesu přistupujeme velmi zodpovědně. Během celého procesu s vámi budeme v kontaktu a stejně tak se na nás můžete kdykoliv obrátit i vy.

Jste přijati!

Po přijetí je pro vás připravena sada školení, abyste byli co nejdříve produktivní.
Ke kariérnímu postupu zaujímáme novátorský přístup a profesní rozvoj necháváme ve vašich rukou. Zároveň je třeba dodat, že k vašemu budoucímu rozvoji budou přispívat manažeři, strukturované procesy hodnocení a nabídka zdrojů a příležitostí. Naše společnost vám poskytne požadované vedení bez hierarchické struktury, která k odvedení kvalitní práce není nutná.